Matthijs Huizing – drankrijder die kamer ‘netjes’ verlaat en zich voor de hoofdprijs laat inhuren

Bezoekers van het blog van Meneer de Braak, weten dat iedere normale vorm van logica bij de VVD ontbreekt. De enige logica die schijnt op te gaan, is dat men goed voor elkaar moet zorgen. Burgers zijn lastig en hun enige rol op deze aardkloot is het  ophoesten van belasting waarvan de partij en haar kopstukken betaald kunnen worden.

Dit abjecte gedrag – dat eigenlijk thuishoort in bananenlanden die Nederland ondersteunt met ontwikkelingshulp – is het enige waar de VVD consequent in is. Trouwe leden, ‘gesneuvelden’ en mislukte nietskunners; zolang zo loyaal en herbruikbaar zijn zullen ze koste wat het kost door de partij geholpen worden. Wat er ook gebeurt, zolang de VVD haar pionnen op strategische posities behoudt (zie bijv. mislukte plannen Teeven) houdt zij het land in een keiharde houtgreep.  De zogenaamde ‘vijanden van Poetin’ vertonen een gedrag dat griezelig veel overeenkomsten heeft met hun zogenaamde vijand.

Wat heeft het bovenstaande betoog -dat je inmiddels als een ‘Meneer de Braak Mantra’ zal herkennen- nou te maken met Matthijs Huizing? Nou veel, heel veel: Matthijs Huizing is wederom een sprekend voorbeeld van typisch VVD-gedrag, waarbij de kiezers door de VVD marketeers voor de gek worden gehouden.

Matthijs Huizing

Matthijs Huizing is een voormalig VVD kamerlid waarvan nagenoeg niemand ooit van heeft gehoord. Een grijze muis die door de partij als stemvee wordt gebruikt. Het enige moment dat hij echt schitterde in de media was het moment dat hij met onmiddellijke ingang ‘ontslag nam’. De man die overal onder de radar bleef, moest blijkbaar ook even zijn ‘moment of fame’ hebben.

Net als Meneer de Braak houdt Matthijs ook wel van een feestje en als rasechte VVD-er ook van autorijden. Wel jammer voor Matthijs dat hij slechts op nummer 37 op de lijst van de VVD stond. Immers de club die het Ministerie van V&J al jaren stevig in handen heeft vond hem blijkbaar niet belangrijk genoeg hem te vrijwaren toen hij (bij herhaling) met drank op in het verkeer gepakt werd. Hij moest boete doen en moest diep door het stof. Er zijn mensen die vermoeden dat een vergelijkbaar ongeval bij Demmink anders zou zijn afgelopen.

Kamerleden moeten van onbesproken gedrag zijn

Vermoedelijk onder druk van de partijtop, maakte Matthijs nog een laatste politiek statement. Hij gaf aan dat Kamerleden van onbesproken gedrag moesten zijn en dat hij door zijn herhaaldelijk drankgebruik i.c.m. verkeer dat niet was.  Een tranen trekkend verhaal en heel Nederland vond het zeer fatsoenlijk van Huizing en de VVD. De VVD kon weer mooi nieuws maken en pronken met haar ‘fatsoenlijke’ bestuurders. Dat was overigens ook wel nodig want de VVD komt al jaren in het nieuws met haar corrupte en incompetente partijprominenten. Huizing is gewoon weer 1 de vele ‘slachtoffers’ van Rutte’s marketingmachine.

De eerder genoemde logica blijft bij de ‘partij van fossiele brandstoffen en asfalt’ toch onnavolgbaar. Aan de ene kant worden mensen als Matthijs Huizing ingezet om het imago op te poetsen en wordt er hard geroepen dat er stevig moet worden opgetreden tegen alcohol in het verkeer. Aan de andere kant promoot de VVD het drankgebruik ‘bij de kapper en middenstand’.

Hoe denkt de VVD dat deze mensen, die zich bij de kapper laten volgieten met drank, vervolgens weer thuis komen? Als men naar het ‘beleid’ van de VVD kijkt kan dat niet anders dan met de auto. Immers het openbaar vervoer wordt stelselmatig stuk gemaakt en VVD zet in op de stemmen van de automobilist.

Meneer de Braak denkt dat dit kromme beleid aan de volgende zaken kan liggen:

  • De VVD denkt dat iedereen die nog een kapper kan betalen ook een chauffeur heeft;
  • De VVD denk dat iedereen die ‘lam’ bij de kapper wordt, in Amsterdam Zuid woont en toch wel naar huis kan lopen;
  • De VVD is een populistische partij die zomaar wat roept om stemmen en macht te vergaren.

VVD is populistische partij

Meneer de Braak, weet het antwoordt stiekem wel. De VVD is een populistische partij; deze club met zakkenvullers heeft helemaal geen strategisch plan voor ons land. Populistische stellingen en tegenstrijdige standpunten innemen; het is de VVD allemaal niet vreemd. Zolang het maar stemmen oplevert en ‘poppetjes’ op strategische posities, blijft de VVD ons gave land in haar houtgreep houden.

Kijk maar naar de “o zo fatsoenlijke” Matthijs Huizing die een groot ‘gebaar’ maakte door fatsoenlijk af te treden, omdat hij zich wat minder fatsoenlijk gedragen heeft. Het blijkt uiteindelijk gewoon weer een verzinsel van een VVD spindokter.

  • Ja, hij heeft zijn conclusies getrokken en is afgetreden;
  • Ja, hij heeft zijn conclusies getrokken en is afgetreden;
  • Ja, hij heeft gewoon gebruik gemaakt van de omstreden wachtgeldregeling en hier NATUURLIJK niet vanaf gezien (al iets minder fatsoenlijk);
  • Ja, hij blijft gewoon actief in politiek Den Haag. Niet als kamerlid, maar als duurbetaalde consultant die wordt ingehuurd door het Ministerie van Economische zaken (het gebaar om af te treden is nu bijna gereduceerd tot 0);
  • Ja, de eindverantwoordelijke secretaris generaal (economische zaken) is voorgedragen door de VVD (Blok en Kamp). Goh, hoe verbazingwekkend; het wordt een herkenbaar patroon;
  • Ja, het aftreden was een schijnbeweging, want deze gezellige chauffeur -die je ’s avonds niet door je wijk met spelende kinderen wil laten rijden-  staat gewoon weer op de lijst als verkiesbaar lid van de tweede kamer (het gebaar bleek helemaal niet fatsoenlijk en standaard VVD-gedrag).

Matthijs Huizing, een ogenschijnlijk fatsoenlijke vent die zo nu en dan ‘met een bakkie in de auto zit’. Hij is gewoon weer een VVD pion. Hij wordt publiekelijk ‘geslachtofferd’, de VVD zorgt voor een zachte landing als consultant en als alles is overgewaaid gaan ze gewoon weer verder met het naaien van de burger.

Meneer de Braak begrijpt er helemaal niets meer van. De enige oplossing is een flinke borrel nemen, in auto stappen en mijn hoofd maar eens een beetje ‘schoonrijden’. Dat mag. Meneer de Braak ligt nu in zijn hangmat met een fles rode diesel te genieten van de carribische zon. Hier nemen ze het niet zo nauw met drank en verkeer. Proost!