Privacy Policy

Meneer De Braak is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website Meneerdebraak.nl Op deze pagina kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers, gebruikers en klanten van onze website en zullen er zorg voor dragen dat de gegevens due u ons verstrekt, worden gebruikt en verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk worden behandeld.

Verzamelde gegevens

Via onze website kunt u reageren op berichten, alsmede contact opnemen en aanvragen doen voor onze diensten. Bij het versturen van uw gegevens vragen wij ten minste de volgende gegevens:

  • Voornaam en achternaam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres

Deze gegevens verwerken wij voor het kunnen toezenden van informatie omtrent onze dienstverlening en/of het toesturen van onze nieuwsbrief. Indien u onze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Meneer De Braak . Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Meneer De Braak kan derden inschakelen bij de dienstverlening. Meneer De Braak zal deze derde partijen verplichten tot strikte geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wij zullen u gegevens niet zonder uw toestemming verkopen aan derde partijen. In de toekomst kan het echter voorkomen dat Meneer De Braak een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij. Meneer De Braak zal u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat Meneer De Braak op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook en Twitter

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Wilt u meer weten omtrent wat Facebook en Twitter doen uw persoonsgegevens welke zij met deze code verwerken, leest u dan de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen).

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws,interessante aanbiedingen over producten en diensten welke voor u relevant kunnen zijn. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich hiervoor kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt uitsluitend door Meneer De Braak gebruikt of pas na uw voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld.